Derogació del RD llei 21/2018

15/2/2019

Publicació al BOE de l'acord de derogació del RD llei 21/2018

El 24 de gener es va publicar al BOE la resolució del 22 de gener del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordenava la publicació de l’acord de derogació del Reial Decret llei 21/2018, del 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer.
 
El dimarts 22 de gener de 2019 el Congrés dels Diputats va derogar el Reial Decret llei 21/2018, que va ser publicat al BOE el passat dia 18 de desembre de 2018 i va entrar en vigor el 19 de desembre de 2018.
 
El Reial Decret llei 21/2018 continuarà sent d’aplicació als contractes que es varen signar durant la seva curta vigència: des del 19 de desembre fins a la publicació al BOE de l’acord de derogació.
 
A partir del 24 de gener de 2019, torna a ser d’aplicació la Llei d’Arrendaments Urbans en la seva redacció vigent fins al 18 de desembre de 2018. Els nous contractes d’arrendament se subjectaran a la normativa d’arrendaments anterior al Reial Decret llei derogat.

Recordeu que S'HA DEROGAT TOT EL REIAL DECRET LLEI, i en conseqüència també s'ha derogat la normativa en matèria d’exempció en el pagament de l’ITP de l’arrendament d’habitatge, i s’ha de tornar a liquidar aquest impost.