COVID-19 MESURES INCASÒL

6/5/2020

COVID-19

L'INCASÒL crea un canal específic per sol·licitar la compensació de la renda amb la fiança

Amb l'objectiu de reduïr els costos operatius de petites i mitjanes empreses, el Govern espanyol va aprovar tot un seguit de mesures, contingudes al Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 d'abril, entre les quals la possiblitat de disposar total o parcialment de la fiança per al pagament de rendes arrendatícies en els contractes d'arrendament d'ús diferent d'habitatge.

En aquest sentit, t'informem que l'INCASÒL ha habilitat un canal específic per tramitar la sol·licitud de la fiança dipositada (total o parcial) per compensar totalment o parcialment les rendes arrendaticies. Aquesta recuperació té carácter temporal i excepcional, i l'arrendador haurà d'ingressar novament la fiança a l'INCASÒL.

Més informació:


http://incasol.gencat.cat/ca/2-serveis_i_tramits/Fiances/autonoms-i-pime-mesures-urgents/index.html